Om projektet

Tryghedsrenoveringen i Bispehaven er et stort projekt.

Det hele begyndte i 2011 med et ønske om at gøre Bispehaven til et mere trygt område. I 2012 kom en container ind i billedet. Heri blev gode ideer og brugbare erfaringer fra beboerne og ansatte i området indsamlet og bearbejdet.

På baggrund heraf blev en totalentreprisekonkurrence sat i søen. De deltagende entreprenører skulle ud fra en række krav og kriterier komme med bud på, hvordan Bispehaven kunne se ud i fremtiden.

Enemærke & Petersen med underrådgiverne Link Arkitektur, Niras og ByMunch By- og Landskabsdesign vandt konkurrencen. Teamet har nu været i gang med at omdanne afdelingen til et mere trygt område med masser af grønne landskabelige steder, flere legepladser, mindre beton og et nyt fælleshus, som skal stå færdigt i slutningen af 2021.

Med midler fra Landsbyggefonden og Infrastrukturpuljen kommer renoveringen ikke til at medføre huslejestigninger for beboerne.

I januar 2018 gik vi for alvor i jorden, og alle gårdrummene er her i sommeren 2020 nu taget i brug.

 

Velkommen til Tryghedsrenoveringen i Bispehaven.