Udviklingsplan

HVORFOR SKAL DER LAVES EN UDVIKLINGSPLAN?

I foråret 2018 indførte regeringen en ”ghettoplan” kaldet “Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030

Ghettoplanen handler blandt andet om fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder, indenfor det som regeringen kalder ”hårde ghettoområder”. 15 såkaldte ”hårde ghettoområder” er blevet udpeget på baggrund af ”ghettolisten”, der offentliggøres hvert år i december.

Bispehaven er udpeget som ét af de 15 hårde ghettoområder, som på grund af den nye lovgivning, skal reducere andelen af almene familieboliger til 40 % inden 2030. Det betyder at nogle blokke i Bispehaven skal rives ned, og at der skal bygges nye boliger i området, som ikke er almene boliger.

Der skal derfor laves en udviklingsplan for Bispehaven, som viser, hvordan området skal udvikles i fremtiden.

 

HVAD ER SÅ EN UDVIKLINGSPLAN?

På baggrund af ghettolovgivningen er der indgået en udviklingsaftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune i juni 2019, som er godkendt i ministeriet i september 2019. Denne aftale handler i korte træk om at rive op til seks boligblokke ned (tre høje og tre lave blokke), at bygge nye private ejer- og lejeboliger, erhvervsbyggeri, at tilføre området forskellige fællesfaciliteter, som et idræts- og kulturhus og endnu bedre grønne områder. Endelig arbejdes der med bedre adgangsveje, gode, trygge stiforbindelser og kollektiv transport.

Ud fra denne aftale, laver Aarhus kommune og Østjysk Bolig nu en fælles strategisk udviklingsplan, som skal pege på indsatsområder og konkrete projekter, der vil bidrage til at ændre Bispehaven fra et særligt udsat boligområde til en attraktiv og tryg bydel med en blandet beboersammensætning og en god sammenhæng til resten af Hasle.

 

HVORNÅR?

Udviklingsplanen er under udarbejdelse og færdiggøres i løbet af 2021. Den laves af Østjysk Bolig og Aarhus Kommune i fællesskab – sammen med forskellige rådgivere. Det er planen at den skal politisk behandles efter sommerferien. Der har været afholdt et borgermøde (over teams pga. covid-19) den 15. marts 2021.

 

LØBENDE INFORMATION

Østjysk Bolig informerer løbende om udviklingsplanen direkte til beboerne via post og i det nye Infocenter, der ligger i gavlen på Hasle Centervej 219. Her har vi åbent mandage i lige uger fra kl. 16-18, hver tirsdag fra kl. 10-12 og onsdage i ulige uger, fra kl. 16-18 (fokus på genhusning). Kom endelig ind forbi og få en snak.
Alt materiale ligger desuden på Østjysk Bolig.